Revize a zkoušky

Periodické odborné úkony prováděné na výtazích dle ČSN provedeme v rámci komplexních služeb.

 

1. Odborná prohlídka (OP - dříve Revize):

 • Prohlídka (revize) výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem odborného posouzení celkového stavu výtahu.
 • Kontrola vedení provozní dokumentace.
 • Provádí pověřený servisní technik nebo revizní technik výtahů.
 • Součástí OP je zápis do knihy výtahu.
 
Druh výtahu  Lhůty provádění OP v měsících
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992  Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 6

 

2. Odborná zkouška (OZ - dříve Revizní odborná zkouška):

 • Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Celkové přezkoušení k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i provedení revize elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
 • Provádí revizní technik výtahů.
 • Součástí OZ je vystavení samostatného protokolu.
 
Druh výtahu  Lhůty provádění OZ v letech
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů  3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy  6

 

3. Provozní prohlídka (PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem):

 • Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
 • Rozsah PP je uveden v dokumentu „povinnosti dozorce výtahu“
 
Druh výtahu  Lhůty provádění PP v týdnech
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů  2
Malé nákladní výtahy  4

 

4. Inspekční prohlídka (IP):

 • Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí / nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.
 • U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.
 
Uvedení výtahu do provozu Termín první IP Lhůty provádění IP v letech
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)  3 roky od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2006)  6
PŘED 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  6 let od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2009) 6
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  9 let od poslední OZ *  6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.)

 

Ceník revizí a zkoušek výtahů

Kontakty

TRIPLEX servis s.r.o.
Dubinská 12,
Hradec Králové,
500 09
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.