Revize elektrických zařízení

Činnosti podle ČSN 33 1500

Provádíme kontrolní a revizní činností elektrických instalací v objektech:

  • rodinné a bytové domy
  • administrativní budovy, kanceláře a veřejně přístupné budovy
  • školská zařízení, školní jídelny, školky, jesle
  • zdravotnická a sociální zařízení
  • průmyslové výrobní objekty, dílny
  • potravinářská výroba a zemědělská výroba
  • textilní výroba
  • skladovací haly, sklady, archivy
 
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí  Revizní lhůty v rocích 
základní, normální  5
venkovní, pod přístřeškem  4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozníagresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu  2
mokré, s extrémní korozní agresivitou  1
   
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob  
Umístění elektrického zařízení  Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy  5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení  3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti  2
pojízdné a převozné prostředky  1
prozatimní zařízení staveniště  0,5

Kontakty

TRIPLEX servis s.r.o.
Dubinská 12,
Hradec Králové,
500 09
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.